Uanmeldte tilsyn hos plejefamilier

2. halvår 2017 vil blive brugt til forsøg med intensivering af uanmeldte tilsyn på plejefamilieområdet.

Socialtilsyn Midt skal jf. lov om socialtilsyn § 7 stk. 2 foretage både anmeldte og uanmeldte tilsyn i forbindelse med driftsorienteret tilsyn. Socialtilsyn Midt har tidligere primært benyttet anmeldte tilsyn på plejefamilieområdet.

I 2. halvår af 2017 vil socialtilsynet – foreløbig som en forsøgsordning – intensivere brugen af uanmeldte tilsyn på plejefamilieområdet. Baggrunden er, at de uanmeldte tilsyn giver mulighed for en anden dialog og fagligt fokus end de anmeldte tilsyn. Håbet er dermed, at brugen af både anmeldte og uanmeldte tilsyn kan supplere hinanden og bidrage til en bedre kvalitetsvurdering i familien.