Socialtilsyn Midt udvalgt til tilsyn med indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige

Udlændingestyrelsen har besluttet, at Socialtilsyn Midt skal føre tilsyn med landets otte indkvarteringssteder.

Med lovforslag L 204 af 26. april 2017 om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn, indførtes en bestemmelse i lov om socialtilsyn, hvorefter socialtilsynene fra den 1. august 2017 på vegne af Udlændingestyrelsen og på grundlag af en aftale med Udlændingestyrelsen udfører fagligt tilsyn med indkvarteringssteder, hvor der alene er indkvarteret uledsagede mindreårige udlændinge. Udlændingestyrelsen har udarbejdet et nyt, samlet tilsynskoncept for faglige tilsyn på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige, som skal sikre et kvalificeret og uvildigt tilsyn med kvaliteten på centrene. Konceptet tager udgangspunkt i socialtilsynenes eksisterende kvalitetsmodel.

 

Udlændingestyrelsen har besluttet, at Socialtilsyn Midt skal føre tilsyn med landets otte indkvarteringssteder. Dette sker i forlængelse af en proces, hvor de fem socialtilsyn har været i dialog med Udlændingestyrelsen om opgaven, tilsynenes kompetencer og tilsynenes betaling for opgaven.

 

I forbindelse med tilsynet deltager Socialtilsyn Midt i undervisning ultimo august i samarbejde med Udlændingestyrelsen. Socialtilsyn Midt skal føre fire tilsyn inden udgangen af 2017. Foreløbig strækker kontrakten sig til udgangen af 2018 – med mulighed for forlængelse. Socialtilsyn Midt forventer ikke, at tilsynet med indkvarteringssteder vil få konsekvenser for socialtilsynets øvrige opgaver.