Nye regler for fonde om registrering af ejere

Fonde skal inden 1. december 2017 registrere fondsbestyrelsen på virk.dk

Som følge af lov nr. 262 af 16. marts 2016, der blandt andet ændrer fondsloven, skal fonde pr. 23. maj 2017 registrere sine reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system på www.virk.dk.

Som reel ejer af en fond anses bl.a. de eller de fysiske personer, der direkte eller indirekte kontrollerer fonden eller på anden måde har ejerskabslignende beføjelser, hvilket som udgangspunkt vil sige fondsbestyrelsen.

Oplysninger om fondens reelle ejere skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at fonden er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer (f.eks. ved udskiftning af et bestyrelsesmedlem), og efter enhver ændring af de oplysninger, som er registreret.

Fristen for registrering af oplysninger om reelle ejere udløber den 1. december 2017. Herefter skal fonden mindst én gang årligt undersøge, om oplysningerne om de reelle ejere er korrekte.

For yderligere information henvises til Civilstyrelsens hjemmeside