Informationsmøder om det økonomiske tilsyn

Socialtilsyn Midt har oplevet stor interesse for informationsmøder om det økonomiske tilsyn for private og offentlige tilbud.

Socialstyrelsen har udarbejdet et nyt budgetskema, som skal anvendes af alle private og offentlige tilbud fra og med budgetåret 2018. Ligeledes er der sket ændringer i lov om socialtilsyn og bekendtgørelse om socialtilsyn vedrørende budgetindberetning og det økonomiske tilsyn i øvrigt. På den baggrund har Socialtilsyn Midt afholdt en række informationsmøder for tilbuddenes økonomiansvarlige, hvor ændringerne i budgetskemaernes udformning og indhold blev gennemgået.
Blandt andet blev sammenhængen mellem tilbuddenes budget og de øvrige indberetninger på Tilbudsportalen gennemgået. Socialtilsyn Midt præciserede, at det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem budgetskema, regnskab, tilbuddets indberetninger på Tilbudsportalen og de faktiske forhold, som tilsynskonsulenterne møder ved besøgene på de enkelte tilbud.

 

Ligeledes blev ændringerne i Bekendtgørelse om socialtilsyn vedrørende budgetindberetning præciseret overfor deltagerne:

 

Fristen for indberetning af budget 2018 for private tilbud er 1. oktober 2017.

Fristen for indberetning af budget 2018 for offentlige tilbud er 15. november 2017.

 

Socialtilsyn Midt benyttede desuden lejligheden til at gennemgå praksis omkring ansøgninger om væsentlige ændringer i tilbuddene samt socialtilsynets tilgang til økonomivurderingen i tilsynsrapporterne, som også er blevet ændret pr. 1. januar 2017.

 

Informationsmøderne var særdeles godt besøgt med sammenlagt 130 deltagere fordelt på 4 møder. Deltagerne havde stor spørgelyst og der var grundlag for mange og udbytterige drøftelser. Socialtilsyn Midt vil på baggrund af tilbagemeldinger fra deltagerne undersøge muligheden for at afholde et lignende informationsmøde i forbindelse med indsendelse af tilbuddenes årsrapport i foråret 2018.

 

Slides fra informationsmøderne:

Slides for kommunale og regionale tilbud

Slides for private tilbud