Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier

Socialtilsynene har opdateret godkendelsesrammen for indplacering af plejefamilier.

Alle godkendte plejefamilier skal opfylde kravene i kvalitetsmodellen - uanset omfanget af barnets eller den unges belastningsgrader.

Godkendelsesrammen er vejledende og en godkendelse vil altid bero på en konkret vurdering. I godkendelsen skal der være fokus på ansøgerens forudsætninger for at bidrage til barnets trivsel og udvikling.

Læs mere om godkendelsesrammen for indplacering af plejefamilier