Ændrede skemaer til indberetning af magtanvendelse

Der er ændret i de skemaer, der skal bruges til indberetning af magtanvendelse på voksenområdet efter servicelovens kapitel 24 og 24a.

Der er sket enkelte ændringer i skemaerne til indberetning af magtanvendelse på voksenområdet. 

Ændringerne gælder skema 1, 2 og 3 til registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens kapitel 24 og bilag 1 til skema 1.

Ligeledes er der sket enkelte ændringer i skema A, B og C til registrering og indberetning af indgreb overfor sigtede og domfældte med udviklingshæmning efter servicelovens kapitel 24a.

I alle seks skemaer er der alene tale om formuleringsmæssige ændringer.

Bilag 1, som kan anvendes i forbindelse med registrering og indberetning på skema 1, er ændret således, at der fremover kan registreres magtanvendelse for en periode på op til 30 dage. I det nuværende skema kan der kun registreres magtanvendelse, der er foretaget samme dag.

Skemaer til indberetning af magtanvendelse