Magtanvendelse

Registrering af magtanvendelse for kommunale plejefamilier

Kommunale plejefamilier har med lov om voksenansvar fået adgang til at foretage afværgehjælp efter lov om voksenansvar §8.

Afværgehjælp og magtanvendelser i øvrigt skal registreres og indberettes i henhold til lov om voksenansvar §21.

Magtanvendelser skal registreres indenfor 24 timer og sendes til kommunen uden ugrundet ophold (dvs. 24 timer efter registreringen er fuldendt) samt indsendes til Socialtilsyn Midt inden månedens udgang.
Indberetningerne registreres på følgende skema: Skema til indberetning af magtanvendelser