Nyheder

Her finder du en oversigt over nyheder fra Socialtilsyn Midt. Du kan også tilmelde dig vores Nyhedsservice og modtage en mail, når vi har lagt en nyhed på hjemmesiden.


Visitation til boformer

Social- og Indenrigsministeriet har i samarbejde med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udarbejdet et notat, da flere kommuner har udfordringer med visitationen til de forskellige boformer.

Interesse for tilkøb hos Socialtilsyn Midt

Siden 1. januar 2016 har Socialtilsyn Midt åbnet op for muligheden for bl.a. at købe tilsyn med en række opgaver, som ikke følger af lov om socialtilsyn. Der er en god og positiv interesse for at købe ydelser.

Regnskab og årsrapport for 2015

Indsendelse af årsregnskab og revisionsprotokol samt indberetning af årsrapport for regnskabsåret 2015 for tilbud underlagt Socialtilsyn Midts tilsyn.