Nyheder

Her finder du en oversigt over nyheder fra Socialtilsyn Midt. Du kan også tilmelde dig vores Nyhedsservice og modtage en mail, når vi har lagt en nyhed på hjemmesiden.


Tilfredshedsundersøgelse 2016

Socialtilsyn Midt har i 2016 foretaget en ekstern tilfredshedsundersøgelse, hvor 225 personer blev inviteret til at deltage. Samlet set er der meget høj tilfredshed med Socialtilsyn Midt.

Tilbud der leverer aflastning efter servicelovens § 84

Socialtilsyn Midt er blevet opmærksom på, at flere sociale tilbud og plejefamilier – ud over at være godkendt efter lov om socialtilsyn – også leverer aflastningspladser efter servicelovens § 84 til såvel børn som voksne.

Alarmer på døre

Ankestyrelsen har truffet afgørelse om, at alarmer kun må anvendes på tilbuds yderdøre.