Kurser

Socialtilsyn Midt udbyder i 2017 følgende kurser

Fold alle ud

Introduktion til magtanvendelsesreglerne

Formål
Formålet med kurset er, at deltagerne får en generel introduktion til og gennemgang af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 24. Dermed skal kurset klæde deltagerne på til at navigere i egen praksis på magtanvendelsesområdet.

Indhold
Kurset tager udgangspunkt i de gældende regler inden for magtanvendelsesområdet. Der afholdes kurser med særskilt fokus på hhv. børne- og ungeområdet og voksenområdet. Der bliver undervist i følgende:

  • Magtanvendelsesreglerne på børne- og ungeområdet/magtanvendelsesreglerne på voksenområdet
  • Indsendelse af magtanvendelsesindberetningerne til beliggenhedskommune, handlekommune og socialtilsyn
  • Hvilke opgaver har Socialtilsyn Midt vedrørende magtanvendelser?
  • Tilsyn fra Socialtilsyn Midt - hvad har vi fokus på?
  • Magtanvendelser og pædagogisk praksis

Kurset vil ikke indeholde gennemgang af de strafferetlige foranstaltninger i servicelovens kapitel 24a.

Undervisningen varetages af en jurist og en konsulent med erfaring inden for magtanvendelsesområdet.

Deltagere
Kurset er målrettet medarbejdere i den offentlige sektor, som arbejder med magtanvendelser samt medarbejdere eller ledere på private eller offentlige døgntilbud.

Tid, sted og pris
Kurserne afholdes på Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Kursusprisen er inkl. en let forplejning. Der er plads til 20 deltagere på et kursus. Kurset afholdes, hvis der er mindst 10 deltagere.

Datoer for kurser 2017 er endnu ikke fastsatte.

Der vil være mulighed for at tilbyde skræddersyede kurser ved henvendelse til Socialtilsyn Midt. Ansøgning om kurser på tilbud kan ske ved indsendelse af nedenstående skemaer:
Skema til undervisning i magtanvendelsesregler børn- og ungeområdet
Skema til undervisning i magtanvendelsesregler voksenområdet 

Der er endvidere mulighed for kurser i servicelovens kapitel 24a - fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger. Varighed fra 3 timer.

For yderligere information kontaktes stabsleder Simon Foldager, simon.foldager@silkeborg.dk, tlf. 21 46 04 63. 

Støtte til voksne i økonomiske forhold

Formål
Formålet med kurset er, at deltagerene får en introduktion til og gennemgang af borgerens retssikkerhed i forbindelse med støtte til voksne i økonomiske forhold.

Indhold
Kurset tager udgangspunkt i forholdet mellem støtte til voksne i økonomiske forhold og borgerens retssikkerhed, fx vedrørende håndtering af NemID, rettigheder for pårørende, erstatningsretlige forhold mv. Herunder vil nogle af de grundlæggende forhold omkring værgemål og øvrige aftalebaserede muligheder for økonomisk støtte blive gennemgået. Der vil blive undervist i følgende:

  • Borgerens retssikkerhed
  • Støtte til voksne i økonomiske forhold
  • Reglerne om værgemål
  • Aftalebaseret støtte
  • Tilsyn fra Socialtilsyn Midt - hvad har vi fokus på?

Undervisningen varetages af en jurist med erfaring inden for støtte til voksne i økonomiske forhold.

Deltagere
Kurset er målrettet ledere og medarbejdere på private og offentlige døgntilbud. Også andre, som arbejder med støtte til voksne i økonomiske forhold, kan drage fordel af kurset.

Tid, sted og pris
Kurset skræddersyes efter tilbuddets ønsker og behov. For yderligere information kontakt stabsleder Simon Foldager, simon.foldager@silkeborg.dk, tlf. 21 46 04 63.

 

Der vil være mulighed for at tilbyde skræddersyede kurser. For yderligere information kontakt stabsleder Simon Foldager, simon.foldager@silkeborg.dk, tlf. 21 46 04 63.