Whistleblower

Du kan henvende dig anonymt til Socialtilsyn Midt, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i en plejefamilie eller socialt tilbud.

Der er 5 socialtilsyn i Danmark, som fører tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud i hver sin region. Hvert socialtilsyn har en whistleblowerordning, som du kan henvende dig til telefonisk eller via en webformular.

Du skal kontakte den rigtige whistleblowerordning
Det er vigtigt, at du får fat i dét socialtilsyn, der fører tilsyn med det tilbud eller den plejefamilie, som du har bekymrende oplysninger om. Hvis du er i tvivl om, hvilket socialtilsyn du skal ringe til, kan du tjekke denne oversigt.

Du kan finde de andre socialtilsyns whistleblowerordning her:

Socialtilsyn Nord
Socialtilsyn Syd
Socialtilsyn Øst
Socialtilsyn Hovedstaden

Du kan være anonym
Whistleblowerordningen er anonym. Det betyder, at du kan henvende dig, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i en plejefamilie eller socialt tilbud. Det er lige meget, om du er medarbejder, beboer, pårørende eller noget helt fjerde. Når du ringer til whistleblowertelefonen eller benytter webformularen, så er det fuldstændigt anonymt, hvis du ønsker det.                                   

Det betyder, at:

  • Du behøver ikke at fortælle, hvem du er. Hvis du alligevel fortæller det, behandler vi oplysningerne fortroligt.
  • Det er kun socialtilsynet, som ved, at der er kommet en underretning. Vi må ikke fortælle det til den kommune, plejefamilie eller sociale tilbud, som henvendelsen drejer sig om.
  • Alle henvendelser undersøges nærmere og behandles fortroligt. Henvendelsen giver ikke ret til at få oplysninger om, hvilke tiltag Socialtilsyn Midt foretager.

Opslag

Socialtilsyn Midt har udarbejdet opslag med de vigtigste informationer omkring anonyme henvendelser. Der er tale om et opslag, som I som tilbud eller andet er velkomne til hænge op med information omkring ordningen. Socialtilsyn Midt anbefaler, at opslaget omkring whistleblowerordningen synliggøres for beboere, medarbejdere og pårørende.